hh

Vrata farme

  • FARM GATE

    FARMSKA VRATA

    Vrata na farmi obično se izrađuju s okruglim cijevima i zavarenim žičanim mrežicama, a neka se izrađuju i s četvrtastim cijevima.

    Prema različitim unutarnjim strukturama, vrata farme mogu se podijeliti na vrata farme tipa “N”, vrata farme “I” i vrata farme. Vrata za farmu tipa „N“ i vrata za farmu tipa „I“ obično se izrađuju s okruglom cijevi s vanjskim okvirom i unutarnjom zavarenom žičanom mrežom, a zatim s nekim unutarnjim cijevima kao nosačima. Vrata za farmu obično se izrađuju samo s okruglim cijevima .